preloader
Scroll to top

Ansatte

Papillon har et fåtalls ansatte i større og mindre stillinger som har til hovedoppgave å drifte og videreutvikle organisasjonen, drive fram aktiviteter og prosjekter og samarbeide med ulike aktører og instanser.

Leila Rezzouk Rossow

Leila Rezzouk Rossow

Daglig leder og Founder

Utdannet sykepleier med bred erfaring fra flerkulturelt arbeid med barn og voksne gjennom ulike verv, som leder av Papillon, medeier av Support not protect,
og engasjementer for Kirkens Bymisjon. Tolv år som innflytter til Norge og Bergen – hun har fransk-marokkansk bakgrunn. Hun anser sin krysskulturelle bakgrunn og innflytterstatus til Bergen som en viktig ressurs. Det har vært med på å styrke hennes identitet og genuine tro på hvert menneske og dets unike ressurser. Som person er hun en positiv, løsningsorientert relasjonsbygger. Hun trives godt med å skape resultater sammen med andre, samtidig som hun ikke er redd for å ta ansvar. Leila er engasjert i en rekke organisasjoner og utvalg med fokus på innvandrere og minoritetsgrupper.
Les mer
Arsiema Z. Medhanie

Arsiema Z. Medhanie

Prosjektkoordinator

Studerer sosiologi på Universitetet i Bergen. Arsiema har migrantbakgrunn da hun kommer opprinnelig fra Eritrea, men flyttet til Norge i 2015.

 Hun har tidligere jobbet i bankrådgiver i Eritrea og jobber nå som prosjektkoordinator i Papillon. I likhet med andre i Papillon, anser Arsiema sin migrantbakgrunn som en ressurs, både for andre migranter, krysskulturelle og for det norske samfunnet.

Som person er Arsiema kreativ, engasjert og tar utfordringer på strak arm. Hun bruker seg selv i arbeidet og deler mye av hennes personlige erfaringer og kunnskap.

Les mer

Atia Ijaz

Atia Ijaz

Sosionom

Utdannet sosionom ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Atia har opphav fra Pakistan, men er oppvokst på Østlandet og har bodd i Bergen siden 2014.

 I Bergen har hun har tatt årsstudium i interkulturell forståelse ved NLA og bachelor i sosialt arbeid. Hun har tidligere arbeidserfaring fra helsesektoren, skole og SFO og har vært støttekontakt i kommunen. I tillegg har Atia lenge vært engasjert i ulike organisasjoner og tatt på seg diverse verv, blant annet i Kreftforeningen og i LO. Hun ser på det som et ansvar å bruke de ressursene hun selv har, til å være synlig og snakke ut. Dette er fordi hun mener det er viktig, spesielt for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, å se andre som ligner på seg selv på kulturscenen og i politikken.

Les mer