preloader
Scroll to top

Ansatte

Papillon har et fåtalls ansatte i større og mindre stillinger som har til hovedoppgave å drifte og videreutvikle organisasjonen, drive fram aktiviteter og prosjekter og samarbeide med ulike aktører og instanser.

Leila Rezzouk Rossow

Leila Rezzouk Rossow

Daglig leder og Founder

Utdannet sykepleier med bred erfaring fra flerkulturelt arbeid med barn og voksne gjennom ulike verv, som leder av Papillon, medeier av Support not protect,
og engasjementer for Kirkens Bymisjon. Tolv år som innflytter til Norge og Bergen – hun har fransk-marokkansk bakgrunn. Hun anser sin krysskulturelle bakgrunn og innflytterstatus til Bergen som en viktig ressurs. Det har vært med på å styrke hennes identitet og genuine tro på hvert menneske og dets unike ressurser. Som person er hun en positiv, løsningsorientert relasjonsbygger. Hun trives godt med å skape resultater sammen med andre, samtidig som hun ikke er redd for å ta ansvar. Leila er engasjert i en rekke organisasjoner og utvalg med fokus på innvandrere og minoritetsgrupper.
Les mer

 

Arsiema Z. Medhanie

Arsiema Z. Medhanie

Prosjektkoordinator

Studerer sosiologi på Universitetet i Bergen. Arsiema har migrantbakgrunn da hun kommer opprinnelig fra Eritrea, men flyttet til Norge i 2015.

 Hun har tidligere jobbet i bankrådgiver i Eritrea og jobber nå som prosjektkoordinator i Papillon. I likhet med andre i Papillon, anser Arsiema sin migrantbakgrunn som en ressurs, både for andre migranter, krysskulturelle og for det norske samfunnet.

Som person er Arsiema kreativ, engasjert og tar utfordringer på strak arm. Hun bruker seg selv i arbeidet og deler mye av hennes personlige erfaringer og kunnskap.

Les mer

 

Nawar Sayyad

Nawar Sayyad

Kvalitetsrådgiver (i permisjon fra styrevervet)

Er sosionom og med mastergrad i menneskerettigheter og flerkulturell mangfold fra England. Hun har også tatt videreutdanning i flerkulturell kommunikasjon og forståelse

ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i seks år. Hun har også erfaring fra det ordinære barnevernet og rusfeltet. Nawar jobber som fagutvikler i barnverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger og hovedoppgavene er å sikre tjenestens internkontroll, jobbe med avvik og risiko samt å planlegge og arrangere ulike kompetansehevende aktiviteter, både for personalgruppen og ungdommene. Selv er Nawar født og oppvokst i Norge av palestinske foreldre og har således en krysskulturell bakgrunn.
Les mer