preloader
Scroll to top

Om Oss

HVEM VI ER

Papillon er en organisasjon som styrker unge kvinner med krysskulturell eller migrant bakgrunn til å stå i egne valg gjennom å blant annet tilby en møteplass, nettverksbygging og veiledning. Vi skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i sin tur bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

SOMMERFUGELEN

Papillon betyr “sommerfugl på fransk. Et kraftig symbol på utvikling og transformasjon. Frihet + håp.  Det er symbolet på organisasjonen vår fordi skal bidra til at deltakere skal kunne fly den veien de selv vil.

 

VÅR VERDIER

Kjærlighet – Empowerment – Selvhevdelse – Likeverd

Ved å etterleve disse verdiene bygger vi en felles kultur som gjenspeiler medmenneskelighet, varme og ekthet. Det er en kultur som inspirerer og styrer valgene vi tar

VÅR VISJON

Din historie former dine vinger.  Vi jobber myndiggjørende slik at unge styrkes til å stå i egne valg og å se historien deres som deres makt.
Din historie. Din sannhet. Din makt.

 

VÅR MISJON

Papillon skal være en møteplass for unge kvinner og menn med krysskulturell- eller migrant bakgrunn, i alderen 15 – 30 år. Vi skaper et inspirerende felleskap som tilbyr mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter samt utvikle språk og praktiske ferdigheter.

ANSATTE

Leïla Rezzouk

Leïla Rezzouk

Daglig leder og Founder

Utdannet sykepleier med bred erfaring fra flerkulturelt arbeid med barn og voksne gjennom ulike verv, som leder av Papillon, medeier av Support not protect,
og engasjementer for Kirkens Bymisjon. Tolv år som innflytter til Norge og Bergen – hun har fransk-marokkansk bakgrunn. Hun anser sin krysskulturelle bakgrunn og innflytterstatus til Bergen som en viktig ressurs. Det har vært med på å styrke hennes identitet og genuine tro på hvert menneske og dets unike ressurser. Som person er hun en positiv, løsningsorientert relasjonsbygger. Hun trives godt med å skape resultater sammen med andre, samtidig som hun ikke er redd for å ta ansvar. Leïla er engasjert i en rekke organisasjoner og utvalg med fokus på innvandrere og minoritetsgrupper.
Les mer
Arsiema Z. Medhanie

Arsiema Z. Medhanie

Prosjektkoordinator

Studerer sosiologi på Universitetet i Bergen. Arsiema har migrantbakgrunn da hun kommer opprinnelig fra Eritrea, men flyttet til Norge i 2015.

 Hun har tidligere jobbet i bankrådgiver i Eritrea og jobber nå som prosjektkoordinator i Papillon. I likhet med andre i Papillon, anser Arsiema sin migrantbakgrunn som en ressurs, både for andre migranter, krysskulturelle og for det norske samfunnet.

Som person er Arsiema kreativ, engasjert og tar utfordringer på strak arm. Hun bruker seg selv i arbeidet og deler mye av hennes personlige erfaringer og kunnskap.

Les mer
Atia Ijaz

Atia Ijaz

Sosionom

Utdannet sosionom ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Atia har opphav fra Pakistan, men er oppvokst på Østlandet og har bodd i Bergen siden 2014.

 I Bergen har hun har tatt årsstudium i interkulturell forståelse ved NLA og bachelor i sosialt arbeid. Hun har tidligere arbeidserfaring fra helsesektoren, skole og SFO og har vært støttekontakt i kommunen. I tillegg har Atia lenge vært engasjert i ulike organisasjoner og tatt på seg diverse verv, blant annet i Kreftforeningen og i LO. Hun ser på det som et ansvar å bruke de ressursene hun selv har, til å være synlig og snakke ut. Dette er fordi hun mener det er viktig, spesielt for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, å se andre som ligner på seg selv på kulturscenen og i politikken.

Les mer

Rianne Vogels

Rianne Vogels

Leder for strategi og økonomi

Er siviløkonom med mastergrad i internasjonal ledelse og innovasjon fra Nederland og Norge, og med mastergrad i medisinsk forskning fra UK.

Hun er også akkreditert finansanalytiker fra USA. Rianne har 17 år med erfaring fra investering i og ledelse av gründervirksomheter i Norge, blant annet som Partner i et venturekapital selskap og som CEO for en teknologibedrift. Rianne driver et rådgivningsselskap med fokus på gründerbedrifter og er høyskolelektor II innen entreprenørskap ved BI. Videre har hun fokus på likestilling og diskrimineringsvern, seksuell vold og sosial kontroll gjennom pro bono arbeid for andre og i egne prosjekter.
Les mer
Sara Myksvoll

Sara Myksvoll

Medarbeider for chat-tjeneste

Studerer sosialt arbeid ved Høgskulen på Vestlandet.

 Sara er født i Etiopia, men har vokst opp i Bergen. Hun har en bachelor i religion og kultur fra NLA, og har tidligere arbeidserfaring fra skole og helsesektoren. Sara har jobbet som frivillig i Papillon siden vinteren 2018.

Som person er Sara engasjert, reflektert og tydelig. Hun er opptatt av å bruke sine ressurser til å hjelpe andre, og å få frem den enkeltes styrker og ressurser.

Les mer
Christin Anderson

Christin Anderson

Rådgiver for kommunikasjon og konseptutvikling

Er utdannet innen psykologi og sosiologi med en bachelorgrad i samfunnsvitenskap fra Concordia University i USA. 

Christin er opprinnelig fra Portland, Oregon, og flyttet til Norge i 2011. Identitet, fellesskap og tilhørighet er temaer med stor personlig betydning for henne. Interessen for hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre er grunnen til at hun tok utdannelse innen samfunnsfag og psykologi. Tidligere har hun jobbet med prosjektkoordinering, kommunikasjon og planlegging av arrangementer fra privat selskaper til store internasjonale konferanser.

Som person er Christin utadvendt, vennlig, kreativ og får mye glede av å møte nye mennesker. Både på jobb og fritid har hun et stort engasjement for fellesskapsbygging og brenner for å være med på å skape et mer inkluderende flerkulturelt samfunn.

Les mer