preloader
Scroll to top

Migrasjonsdagen: innlegg på BA

«Gjennom mangfold, inkludering og tillit blir vi sterkere. Både du, jeg og resten av samfunnet.»

I dagens BA kan du lese innlegget som daglig leder i Papillon Bergen, Leïla Rezzouk, og daglig leder i Rafto Foundation for Human Rights, Jostein Hole Kobbeltvedt, har skrevet i anledning Migrasjonsdagen.

 

Foto: Smau media/Anita Vedå

«Det er flere som lukker døren, enn som åpner den. Derfor er det så viktig at vi har aktører i byen vår som jobber for et mer inkluderende samfunn. Papillon jobber som brobygger i samfunnet gjennom å bidra til sosial inkludering, som igjen bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Raftostiftelsen underviser årlig tusenvis av elever på Vestlandet og utfordrer de til å finne sitt eget engasjement gjennom diskusjon om tema som rasisme og diskriminering.»

 

 

Foto: Hans Jørgen Brun

 

 

Les hele innlegget her: https://www.ba.no/det-handler-om-a-bygge-tillit-og-forstaelse-mellom-mennesker/o/5-8-1507426

Related posts