preloader
Scroll to top

Unge minoritetskvinner i Papillon får støtte

– Vi ønsker å hjelpe jentene til å bli robuste damer, selv om de har opplevd mye, sier Leïla Rezzouk.

Ons­dag leg­ger fler­talls­by­rå­det i Bergen frem sitt for­slag til bud­sjett for 2019.

Der­med er det også se­song for bud­sjett­lek­ka­sjer. Noe av det by­rå­det er mest stol­te av, er at de har fun­net rom i bud­sjet­tet til Pa­pil­lon.

– Rundt 400 unge mi­no­ri­tets­kvin­ner be­sø­ker oss hvert år. De fles­te kom­mer fra in­tro­duk­sjons­pro­gram­mer og vi­de­re­gå­en­de sko­le, for­tel­ler Leïla Rezzouk (36), vei­le­der i, og ini­tia­tiv­ta­ke­ren bak, Pa­pil­lon, til BA.

Les hele artikkelen her:
https://www.ba.no/nyheter/integrering/byradet/unge-minoritetskvinner-i-papillon-far-stotte/s/5-8-882250?fbclid=IwAR3XBHTi1rUOyAdNX5DiclWpTLEOxOCxsz7RNg59oNYkHoryvpBYsFL8r8s

Related posts