preloader
Scroll to top

Vi må endre måten vi snakker om flyktninger på

Sosionom i Papillon, Atia Ijaz, har skrevet et innlegg i BT om viktigheten av å se ressursene i mennesker som migrerer og flykter til Norge.

Vi må endre måten vi snakker om flyktninger på. De ønsker å bidra og være likeverdige samfunnsborgere, her.

“Jeg oppfordrer hver og en av oss til å ta ansvar og bidra til å skape et inkluderende fellesskap. Det være seg på arbeidsplassen, der vi kan engasjere den unge praksiskandidaten i en samtale, eller i nabolaget, der en ny flyktningfamilie har flyttet inn og trenger å bli sett og anerkjent, for å føle tilhørighet.”

 

Les hele innlegget her: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/aP2VW5/vi-maa-endre-maaten-vi-snakker-om-flyktninger-paa

Stikkord

Kategorier

Papillon Bergen

Telefon: +47 973 16 077

Epost: post@papillonbergen.no

Adresse: Nygårdsgaten 2A, 5015 Bergen

Nygårdsgaten 2A
5015 Bergen

+47 973 16 077

post@papillonbergen.no

Related posts