preloader
Scroll to top

Vi tilbyr


Category

Livestream

Livestream

For å kunne fortsette med kunnskapsformidling under koronapandemien, har Papillon hatt livestreams på ulike sosiale plattformer. Vi har tatt opp temaer som økonomi,…

Papillon 2. juni 2020
Weledo-kveld

Weledo-kveld

Papillon har startet dialoggrupper for litt eldre jenter og gutter som vi kaller for Weledo-kveld. Ordet weledo betyr generasjon på tigrinja. Hver uke vil vi formidle…

Papillon 8. oktober 2019
Samarbeid med Nygård skole

Samarbeid med Nygård skole

Papillon har inngått et samarbeid med Nygård skole hvor skolen rekrutterer deltakere som vi veileder knyttet til å skrive CV og jobbsøknad. En sentral del av…

Papillon 8. oktober 2019
Skoleundervisning

Skoleundervisning

Vi har utarbeidet et undervisningsopplegg for ungdommer med kort botid i Norge og som går i innføringsklassene på ungdomsskole. Undervisningen består av 12 ukentlige…

Papillon 6. oktober 2019
Chatte-tjeneste

Chatte-tjeneste

Vi vet at ungdommer og unge voksne kan bli utsatt for press, store forventninger og negativ sosial kontroll av sin familie og omgivelsene sine. For disse ungdommene…

Papillon 6. oktober 2019
Enkeltarrangement

Enkeltarrangement

Vi markerer ulike internasjonale dager og merkedager for å feire noe eller rette oppmerksomheten mot en sak, en hendelse eller ulike utfordringer i verden. Dette…

Papillon 23. januar 2019
Mandagstreffet

Mandagstreffet

Neste Mandagstreff: Stasjoner: Leksehjelp, jobbhjelp, språktrening Mandag 2. november kl. 17-19 Sted: Litteraturhuset i Bergen (Østre Skostredet 5).…

Papillon 4. oktober 2018
Individuell Veiledning

Individuell Veiledning

Det er ikke alt som egner seg til å ta opp i grupper. Noen ganger trenger man å snakke alene med noen om vanskelige ting, ting man lurer på eller å få litt…

Papillon 1. oktober 2018
Foredrag og innlegg

Foredrag og innlegg

Vi har masse erfaring med å bidra gjennom foredrag, diskusjonspaneler og det å stille opp i media. Ved forespørsel, holder Papillon foredrag og innlegg om migrasjon…

Papillon 30. september 2018