preloader
Scroll to top

Den stille kampen

Mange av jentene som fremstår som vellykkede, slites mellom sine egne og foreldrenes ønsker.

Leder i Papillon, Leila Rossow, og styremedlem Nawar Sayyad, har skrevet debattinnlegg i BT.

«På overflaten virker det som om minoritetsjentene klarer seg bra, de er flinke på skolen, de tar høyere utdanning og har gode jobber. Samfunnet vil si at disse jentene ikke er preget av negativ sosial kontroll eller krysskulturelt press. Slik er imidlertid ikke realiteten.»

Les innlegget her:
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/0nvoqM/Den-stille-kampen?fbclid=IwAR1bqCe7yINyYyJNqtZ4H3ywwzsENSRkLXEBiP7tap8kjv1T-ARAwhf9U7M