preloader
Scroll to top

Foredrag og innlegg

Vi har masse erfaring med å bidra gjennom foredrag, diskusjonspaneler og det å stille opp i media.

Ved forespørsel, holder Papillon foredrag og innlegg om migrasjon og det migrasjon kan bringe med seg. Vi fokuserer på positive aspekter slik som ressurser, styrker og ferdigheter en tilegner seg ved å ha en krysskulturell eller migrantbakgrunn og hvordan det kan satses på dette. Vi tar imidlertid også opp utfordringer som kan oppstå slik som utenforskap og negativ sosial kontroll og hvordan en kan tilnærme seg slike situasjoner på en sensitiv måte.

Er du interessert i å høre på oss og det vi har å bidra med?

Ta kontakt med vår daglige leder Leïla Rezzouk mail.

Related posts