preloader
Scroll to top

Frivillige medarbeidere

Papillon har behov for og er avhengige av frivillige medarbeidere i flere av våre tiltak. Dette gjelder blant annet i Mandagstreffet, chat og leksehjelp. Papillon er avhengig av trygge voksenpersoner som ønsker å bidra, både med sin tid, kompetanse og sin livserfaring. Vi har spesielt behov for frivillige med kompetanse innen matte og andre realfag.

Papillon har i dag flere engasjerte frivillige medarbeidere som kommer på sine faste dager, og vi betrakter dem som langsiktige bærebjelker i organisasjonen. Frivillige skal oppleve eierskap til Papillon, tilhørighet og samhold samt gode samarbeidsrelasjoner innad i organisasjonen.

Vi trenger dyktige veiledere til å rådgi og styrke unge mennesker gjennom en anonym chat. Interessert? Klikk her.

Har du spørsmål om frivillighetsarbeid i Papillon, kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator Atia Ijaz:

[email protected]