preloader
Scroll to top

Frivillige medarbeidere

Kjerneaktiviteten i Papillon er Mandagstreffet hvor deltakere treffes og det gjennomføres både aktiviteter og temakvelder. Vi driver da blant annet med språkopplæring, råd og veiledning og hjelper deltakere å søke etter jobb. For å få dette og andre enkeltstående arrangement til, er Papillon avhengig av frivillige medarbeidere som ønsker å bidra, både med sin tid, kompetanse og sin livserfaring. Hovedoppgaven til frivillige medarbeidere er å planlegge og gjennomføre aktiviteter på Mandagstreffet, bli kjent med våre deltakere, veilede og følge dem opp ved behov.

 

Papillon har i dag flere engasjerte frivillige medarbeidere som kommer på sine faste dager, og vi betrakter dem som langsiktige bærebjelker i organisasjonen. Frivillige skal oppleve eierskap til Papillon, tilhørighet og samhold samt gode samarbeidsrelasjoner innad organisasjonen.

 

Har du spørsmål om frivillighetsarbeid i Papillon, kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator Nawar Sayyad:

 

[email protected]

 

Vi har ingen ledige stillinger som frivillige medarbeidere for øyeblikket.