preloader
Scroll to top

Livestream

For å kunne fortsette med kunnskapsformidling under koronapandemien, har Papillon hatt livestreams på ulike sosiale plattformer. Vi har tatt opp temaer som økonomi, hjelpetiltak, kjærlighet og følelseshåndtering. Du finner både de og flere videoer på vår YouTube.

Kjærlighet og følelser

En samtale mellom sykepleier og daglig leder ved Papillon, Leïla Rezzouk Rossow, og familieterapeut Mwamini Ali-Sivertsen, om kjærlighet og følelser i et krysskulturelt perspektiv.

Økonomiformidlingen

Papillon Bergen og Økonomiformidlingen har fra tidligere et samarbeid gjennom Papillon sitt tiltak: Weledo. Nå har vi hatt direktesending med rådgiver i Økonomiformidlingen, Demi Coudray Gjellesvik. Hun har delt noen gode tips til bl.a. sparing og annen informasjon som er viktig for Papillon sin målgruppe.

Vår første livestream

Bli kjent med hvilke tiltak Papillon har jobbet med under pandemien og hvilke andre gode tiltak som finnes i Bergen.

Archives

Kategorier

Related posts