preloader
Scroll to top

Mandagstreffet

Hver mandag treffes deltakere og det gjennomføres både aktiviteter og temakvelder med interne og eksterne foredragsholdere. Hver måned fokuserer vi på et nytt tema slik som psykisk helse, politikk, kvinnehelse og feminisme. Treffene har forskjellig innhold:

  • Språkopplæring
  • Råd og veiledning
  • Jobbsøking
  • Musikkinnslag
  • Foredrag

Vi gir også tett oppfølging til de som har behov for det og etablerer kontakt mellom deltakere og hjelpeinstanser når det er nødvendig.

Mandagstreff under COVID-19

Da vi ikke lenger kunne møtes i fysiske lokaler, måtte vi omstille oss raskt og begynte med Mandagstreff over Zoom. Her har vi så langt tatt opp ulike temaer som mental helse, arbeidsrett, hatt besøk av blant andre psykolog og fysioterapeut. Vi har også hatt Listening Club digitalt. Listening Club kan du lese mer om under.

Listening Club

Et samarbeid med Borealis – en festival for eksperimentell musikk

Fra og med 2019 samarbeider Papillon med musikkfestivalen Borealis som har utviklet konseptet Borealis Listening Club (Lytteklubb). Festivalen bruker dette forumet til å kultivere et interessert publikum gjennom året, men tar når rammene rundt denne lytteklubben ut av sin vanlige setting og inn i Papillon sin møteplass. Listening Club skal holdes 1 gang i måneden for Papillon, og skal skape et rom der det å dele og lytte til musikk skal motivere til samtale og refleksjon rundt samfunnet vi lever i, og livene vi lever. Selv om Listening Club ikke er definert som en form for musikkterapi og drives av festivalens prosjektansvarlige, tror vi i Papillon at dette er en tilnærmingsmåte som vil ha positive effekter på den psykiske helsen til våre deltakere, da det gir dem et pusterom og en mulighet til å uttrykke seg, sette ord på sine følelser og reflektere over sin livssituasjon, men på en helt ny måte – nemlig gjennom musikken.

 

Ønsker du å komme på våre Mandagstreff? Ta kontakt med oss på mobil 973 16 077 eller i chatten her på siden.

Se hva vi gjør på Mandagstreffene

Related posts