preloader
Scroll to top

Papillon lanserer ‘Diversity in action’ for å hjelpe norske bedrifter til å styrke sin konkurransekraft gjennom mangfold.

PRESSEMELDING 

Bergen, tirsdag den 2. februar 2021

Med Grieg Foundation og Sparebankstiftelsen SR-Bank i ryggen lanserer Bergensbaserte Papillon “Diversity in Action”, en ny satsning for næringslivsaktører og andre organisasjoner som ser potensialet som ligger i en mangfoldig organisasjon og ledelse, og for personer med krysskulturell bakgrunn som gjennom støtte og nettverk kan oppfylle større ambisjoner.

“Papillon brenner for et inkluderende, mangfoldig og tillitsfullt samfunn. De siste fem årene har både arbeidsgivere og kandidater henvendt seg til Papillon, og i mange tilfeller har vi bidratt med kompetanse og nettverk. Nå er vi rustet til å sette dette arbeidet i system, og til å mobilisere og samarbeide med andre gode krefter på Vestlandet og nasjonalt. Vår ambisjon er at vi skal være den organisasjonen i Norge som får flest personer med krysskulturell bakgrunn ut i arbeidslivet og i lederstillinger i Norge. Vi skal også være en organisasjon som inspirerer flere. Vi håper at det blir mange aktører som er gode på mangfold og inkludering.”

Leïla Rezzouk, Lederen for Papillon

“Papillon har guidet ungdommer og unge voksne, også de som har stått i store utfordringer knyttet til migrasjon, inn på høyere utdannelse og spennende jobber. Ungdommene har mye potensiale som arbeidsgivere ikke alltid ser, eller tør å satse på. Vi ser at vi har mye å bidra med både for arbeidsgivere og for kandidater. Papillon stiller seg derfor nå i startblokken for en større satsning på arbeidslivskandidater med krysskulturell bakgrunn på den ene siden, og næringslivet og andre organisasjoner på den andre siden. Vi takker Grieg Foundation og Sparebankstiftelsen SR-Bank for muligheten.”

Dora Poni Loro, Styreleder

Vil tilbyr kurs, coaching og gründersatsning

I denne satsingen vil Papillon blant annet utvikle kurs, workshops og rådgivning om mangfoldskompetanse forankret i forskning og «best practice» internasjonalt, et coachingprogram, og en årskonferanse om mangfold og ledelse. Papillon vil også utvikle en gründersatsning for målgruppen. Et tverrfaglig team som består av personer med krysskulturell bakgrunn som selv har lykkes i arbeidslivet og opplevd relevante utfordringer vil stå for programutvikling og leveransene.

“Det aller viktigste når du møter unge mennesker med krysskulturell bakgrunn, er å se på dem som en ressurs. Mangfoldskompetanse betyr mye mer enn du tror, for organisasjonen din, for de du møter, for de du jobber med, for de du vurderer å ansette, for kundene dine, og for deg. Mange arbeidsgivere blir usikre i møte med mangfold, og det slår uheldig ut. Vi ser et stort behov for denne satsningen, som lover å bli lærerikt og berikende for mange”

Leïla Rezzouk.

Grieg Foundation støtter den nye satsningen med kr 1,24 millioner og SR-Bank Stiftelsen støtter initiativet med en million.

“Vi er stolte av å støtte denne satsningen på mangfold og inkludering på Vestlandet. Grieg Foundation støtter innovative prosjekter med stort potensiale, og dette er et viktig initiativ som vil bety mye både for enkeltmennesker og næringsliv. Bak Papillon står visjonære kvinner med stor gjennomslagskraft. Samfunnet vårt trenger slike entreprenører og ressurspersoner som kan bidra til et enda bedre samfunn som inkluderer og involverer. Denne satsningen kan få avgjørende betydning for hvordan vi tar imot og gir plass til mennesker med flerkulturell bakgrunn.”

Elna-Kathrine Grieg, styreleder i Grieg Foundation

“Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank er stolte over å kunne bidra med 1 million kroner til etableringen av «Diversity in action» i regi av Papillon. Vi har fulgt med på Papillon sitt arbeid og tildelte i fjor vår Leïla Rezzouk Sparebankstiftelsen SR-Bank sin ildsjelpris. Papillon bidrar med viktig inkluderingsarbeid via tiltak for at ungdommer og voksne med krysskulturell bakgrunn blir ressurssterke og selvstendige.  Denne nye satsningen blir et ytterligere stort løft siden Papillon i samarbeid med næringslivsaktører og andre organisasjoner vil skape springbrett for enkeltpersoner med krysskulturell bakgrunn til å nå større ambisjoner. Dette er fremoverlent inkluderingsarbeid som tar utgangspunkt i å løfte frem dem med ambisjoner og gi dem verktøy og ressurser til å realisere sitt potensiale”

Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Papillon etablerer seg som stiftelse

Papillon har også besluttet å etablere seg som en stiftelse, etter å ha vært registrert som en frivillig organisasjon siden 2015.

Dette har vi hatt tanker om lenge. Vår organisasjonsform bør stå i stil med vår seriøsitet og profesjonalitet, og med våre ambisjoner fremover»

Leïla Rezzouk

Klikk her for flere pressebilder og kontaktinformasjon.


Bilde : Fra venstre til høyre: Daglig leder og founder Leïla Rezzouk, sosionom Atia Ijaz, styreleder Dora Loro Poni, rådgiver Christin Anderson, prosjektkoordinator Arsiema Z. Medhanie, og leder for strategi og økonomi Rianne Vogels i Bergen sentrum