preloader
Scroll to top

Papillon på KOMBA

I uke 34 og 35 ble Papillon invitert til å bidra med innhold til KOMBA-samlinger.

Hva er KOMBA?

KOMBA står for minoritetskompetanse i barnevernet og er et opplæringsprogram for ansatte i det kommunale barnevernet, i den statlige fosterhjemstjenesten og ved barnevernsinstitusjoner. Opplæringsprogrammet KOMBA består av samlinger i ulike deler av landet, læringssirkler, nettleksjoner og en ressursbank. KOMBA er utviklet av VID vitenskapelige høgskole, i samarbeid med flere andre universiteter og høgskoler i Norge, på oppdrag fra BUFDIR.

Forsidebilde: KOMBA

For rundt 150 deltakere holdt vi en panelsamtale og workshop med tema krysspress og negativ sosial kontroll. Til panelet inviterte vi samarbeidspartnere fra skole, barnevernet og IMDi (minoritetsrådgivere).

Etter panelsamtalen, fikk deltakerne jobbe med en case utviklet av oss i Papillon. Casen førte til gode refleksjoner rundt ungdoms tillit til ulike instanser og hvilken tilgang barnevern rundt om i fylket har til samarbeidspartnere som Papillon.

Vi ønsker å takke KOMBA for invitasjonen og til de gode samarbeidspartnerne som deltok i panelsamtalen. Vi gleder oss til å fortsette det viktige tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet for at ungdom skal få en tryggere og godere hverdag.

Paneldeltagere var: Sandrino Birkeland (kontaktperson, Bergen kommune), Laila-Sofie Osland (rektor, Møhlenpris skole), og minoritetsrådgiverne Marie Brokstad, Emilie Joner-Andbo og Mona Ibrahim Ahmed.

Fra Papillon deltok Leïla Rezzouk, Sara Myksvoll og Atia Ijaz.

                           

Related posts