preloader
Scroll to top

Skoleundervisning

Skoleundervisning

Vi har utarbeidet et undervisningsopplegg for ungdommer som består av 12 ukentlige samlinger. Undervisningen heter Eg e Meg og skal styrke livsmestring, sosial kompetanse og kritisk tenkning til ungdommer.

Ønsker din skole et samarbeid med oss? Ta kontakt!

Enkeltarrangement Papillon Bergen
ALLE INNFØRINGSKLASSER I
BERGEN BØR FÅ DET SAMME
TILBUDET

— Bjørn Leirhol

Avdelings leder Hop Oppveksttun

Related posts