preloader
Scroll to top

Eg e’ Meg! Skoleundervisning

Eg e' Meg: Skoleundervisning

Med utgangspunkt i lærerplaner og ressurser fra kompetente institusjoner, har Papillon utviklet et undervisningsopplegg for ungdom. Undervisningen heter Eg e’ Meg og skal styrke ungdommenes livsmestring, sosial kompetanse og kritisk tenkning. Dette gjør vi gjennom reflekterende aktiviteter og samtaler.

Siden 2019 har vi hatt et tett samarbeid med både ungdomsskoler og videregående skoler. Etter forespørsel fra skolenes ledelse har vi tilpasset undervisningen til ulike fag og behov.

Ønsker din skole et samarbeid med oss? Ta kontakt!

Related posts