preloader
Scroll to top

Styret

Nadia Jdaini

Nadia Jdaini

Styreleder

Senior kommunikasjonsrådgiver for Fiskeridirektoratet

Dora Loro Poni

Dora Loro Poni

Styreleder

Har bachelor i Naturvitenskap fra UiB, og bachelor i sosialt arbeid fra HiB med videreutdanning i avdekking av vold og seksuelt overgrep mot barn og unge. Hun har også nylig fullført master i barnevern.

Dora har erfaringer fra tiltakene i Bymisjon Empo-Flerkulturelt Ressurssenter og Batteriet og drevet med prosjektkoordinering og ledelse, veiledning, Empowerment og forebyggende arbeid med barn og unge og familier, selvhjelpsgrupper og arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Dora er sertifisert ressursperson i arbeid mot helseskadelige tradisjoner og har jobbet med unge kvinner i forhold til arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll. Jobber nå som barnevernskurator for enslige mindreårige flyktninger i barneverntjenesten for Enslige mindreårige flyktninger. Hun har også styreverv i ulike organisasjoner.
Les mer
Mwamini Ali-Sivertsen

Mwamini Ali-Sivertsen

Styremedlem

Family Therapist at Stiftelsen Bjørgvin Familierådgivning

Ola T. Gimnes

Ola T. Gimnes

Styremedlem

Statsautorisert revisor

Christina Wilhelmina Maubach Hvide

Christina Wilhelmina Maubach Hvide

Styremedlem

Advokat