preloader
Scroll to top

Visjon, misjon og verdier

Visjon

En visjon skal være et langsiktig og inspirerende mål som uttrykker hvorfor organisasjonen i det hele tatt eksisterer. Vår visjon gjør nettopp dette, og alt arbeidet vi gjør styres etter vårt langsiktige mål og skal bidra til å føre oss nærmere realisering av vår visjon. Videre, ved å ha en klar visjon, tror vi i Papillon at alle som er en del av oss, opplever at de er del av noe større og at jobben de gjør, enten det er som frivillig medarbeider, ansatt eller styremedlem, er meningsfullt. Vi presenterer stolt Papillon sin visjon:

Din historie former dine vinger

Misjon

Papillon skal være en møteplass for unge kvinner og menn med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år. De skal få inspirasjon, mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter samt utvikle språk og praktiske ferdigheter.

Papillon skal også være en kompetent organisasjon som jobber myndiggjørende slik at unge styrkes til å stå i egne valg. Organisasjonen skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i sin tur bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Verdier

Kjærlighet – Empowerment – Selvhevdelse – Likeverd

Dette er verdier som Papillon identifiserer seg med og som vi mener etablerer trygghet og sikkerhet. De bidrar til å bygge positiv selvfølelse og selvtillit, til å hente frem ressurser og til å oppnå en åpen dialog med våre deltakere og samarbeidspartnere.

Ved å etterleve disse verdiene bygger vi en felles kultur som gjenspeiler medmenneskelighet, varme og ekthet. Det er en kultur som inspirerer og styrer valgene vi tar og som Papillon er stolte over å si er etablert.

Videre er Papillon nøytral og upartisk på den måten at organisasjonen er åpen for alle uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse / livssyn, samfunnsklasse eller politisk tilhørighet. Papillon forkynner ikke et bestemt budskap basert på ovenfor nevnte dimensjoner; vi lytter åpent til våre deltakere og reflekterer sammen med dem ulike perspektiv av det de kommuniserer.