preloader
Scroll to top

Uncategorized


Category

COVID-19: Other languages

COVID-19: Other languages

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and Diversity…

Papillon 9. September 2021
COVID-19: Polish

COVID-19: Polish

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and Diversity…

Papillon 9. September 2021
COVID-19: Somali

COVID-19: Somali

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and Diversity…

Papillon 9. September 2021
COVID-19: Arabic

COVID-19: Arabic

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and Diversity…

Papillon 9. September 2021
COVID-19: Tigrinya

COVID-19: Tigrinya

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and Diversity…

Papillon 9. September 2021
COVID-19: English

COVID-19: English

Vaccines in Norway A series of helpful information about COVID vaccination in Norway. Made possible thanks to support from the Directorate of Integration and…

Papillon 18. August 2021
Skoleundervisning

Skoleundervisning

Vi har utarbeidet et undervisningsopplegg for ungdommer som består av 12 ukentlige samlinger. Undervisningen heter Eg e Meg og skal styrke livsmestring, sosial…

Papillon 18. February 2021
Livestream

Livestream

For å kunne fortsette med kunnskapsformidling under koronapandemien, har Papillon hatt livestreams på ulike sosiale plattformer. Vi har tatt opp temaer som økonomi,…

Papillon 2. June 2020