preloader
Scroll to top

Papillon


En møteplass for jenter og unge kvinner med krysskulturell- eller migrantbakgrunn.

Trives til tross

En serie om å leve godt i vanskelige tider

Som følge av koronapandemien lanserer Papillon et spennende prosjekt i samarbeid med Diversify. En webinarserie på ulike språk der vi skal prate om hvordan korona påvirker ulike aspekter av livet vårt. Vi skal formidle viktig informasjon, nyttige råd og inspirasjon om hvordan vi kan gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Trykk på «Mer info» for å se videoene. Vi legger fortløpende ut videoer på nye språk.

Prosjektet er støtte av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Trives til tross

En serie om å leve godt i vanskelige tider

Som følge av koronapandemien lanserer Papillon et spennende prosjekt i samarbeid med Diversify. En webinarserie på ulike språk der vi skal prate om hvordan korona påvirker ulike aspekter av livet vårt. Vi skal formidle viktig informasjon, nyttige råd og inspirasjon om hvordan vi kan gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Trykk på «Mer info» for å se videoene. Vi legger fortløpende ut videoer på nye språk.

Prosjektet er støtte av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

7. november: Nye smitteverntiltak

engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali, litauisk swahili, kinyarwanda

Bergen og kommunene rundt har iverksatt nye tiltak som skal gjelde fra 7. til 23. november. Trykk på «Mer info» får å finne tiltakene på engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali, litauisk swahili og kinyarwanda fra kommunens hjemmeside.

7. november: Nye smitteverntiltak

engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali, litauisk swahili, kinyarwanda

Bergen og kommunene rundt har iverksatt nye tiltak som skal gjelde fra 7. til 23. november. Trykk på «Mer info» får å finne tiltakene på engelsk, arabisk, polsk, tigrinja, somali, litauisk swahili og kinyarwanda fra kommunens hjemmeside.

Norsk Folkehjelp Bergen, Papillon Bergen og Vestland Innvandrerråd har denne våren samarbeidet om utviklingen av en informasjonsvideo på 27 ulike språk om det å leve trygt, både fysisk og psykisk, med COVID-19 i samfunnet vårt.

Norsk Folkehjelp Bergen, Papillon Bergen og Vestland Innvandrerråd har denne våren samarbeidet om utviklingen av en informasjonsvideo på 27 ulike språk om det å leve trygt, både fysisk og psykisk, med COVID-19 i samfunnet vårt.

Livestream om kjærlighet og følelser

Vår nyeste livestream! En samtale mellom sykepleier og daglig leder ved Papillon, Leïla Rezzouk Rossow, og familieterapeut Mwamini Ali-Sivertsen, om kjærlighet og følelseshåndtering i et krysskulturelt perspektiv. Trykk på «Mer info» for å se flere videoer på vår YouTube.

Livestream om kjærlighet og følelser

Vår nyeste livestream! En samtale mellom sykepleier og daglig leder ved Papillon, Leïla Rezzouk Rossow, og familieterapeut Mwamini Ali-Sivertsen, om kjærlighet og følelseshåndtering i et krysskulturelt perspektiv. Trykk på «Mer info» for å se flere videoer på vår YouTube.

For et år 2019 har vært for oss i Papillon! I videoen kan du se noen av høydepunktene. Trykk på «Mer info» for å lese hele årsrapporten.

For et år 2019 har vært for oss i Papillon! I videoen kan du se noen av høydepunktene. Trykk på «Mer info» for å lese hele årsrapporten.

Det er nødvendig at så mange som mulig får med seg informasjon rundt koronaviruset. Bergen kommune har derfor i samarbeid med Papillon Bergen utviklet informasjonsvideoer på ulike språk om viktigheten av forholdsreglene mot koronasmitte.

Det er nødvendig at så mange som mulig får med seg informasjon rundt koronaviruset. Bergen kommune har derfor i samarbeid med Papillon Bergen utviklet informasjonsvideoer på ulike språk om viktigheten av forholdsreglene mot koronasmitte.

Papillon: For deg som er ung kvinne (15-30 år) med krysskulturell- eller migrantbakgrunn.

Vi tilbyr aktiviteter i gruppe eller individuelt. Noe av det vi kan tilby er:

For deg som er ung kvinne (15-30 år) med krysskulturell- eller migrantbakgrunn.

Vi tilbyr aktiviteter i gruppe eller individuelt. Noe av det vi kan tilby er:

Du trenger ikke å melde deg på, men du kan gjerne ta kontakt  med oss om du er usikker på om Papillon passer for deg.

Du kan også følge oss på Facebook.

Er du samarbeidspartner eller har ønske om å bli det?

Papillon er en organisasjon som styrker unge kvinner med krysskulturell eller migrantbakgrunn til å stå i egne valg gjennom å blant annet tilby en møteplass, nettverksbygging og veiledning. Vi har også en intensjon om å være en brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som igjen bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Papillon er en nøytral og upartisk frivillig organisasjon som jobber for at mangfold skal betraktes som en styrke.

Ønsker du et samarbeid med oss eller å høre mer om hva vi kan bidra med?

Er du samarbeidspartner eller har ønske om å bli det?

Papillon er en organisasjon som styrker unge kvinner med krysskulturell eller migrantbakgrunn til å stå i egne valg gjennom å blant annet tilby en møteplass, nettverksbygging og veiledning.

Vi har også en intensjon om å være en brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som igjen bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Papillon er en nøytral og upartisk frivillig organisasjon som jobber for at mangfold skal betraktes som en styrke.

Ønsker du et samarbeid med oss eller å høre mer om hva vi kan bidra med?