Papillon
Årsrapport 2022<!-- --> 🦋 Papillon

For oss er det helt avgjørende å være en inkluderende og tillitsskapende organisasjon, for å etablere trygghet og sikkerhet for menneskene som jobber hos oss, og for de som bruker våre aktiviteter og tilbud. Helt siden Papillon ble opprettet i 2016 har tillit, mot og likeverd stått sterkt i enhver handling, aktivitet og formidling vi gjør hver eneste dag. Vi representerer et mangfold i å uttrykke disse verdiene, sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og deltakere.

Stødigheten i å forvalte verdiene og i å utvikle oss, kommer frem gjennom arbeidet vi utfører, prisene vi vinner, men også gjennom gamle og nye samarbeid. Vår stødighet er kanskje enda viktigere når verdiene utfordres og vi må vise enda tydeligere hvem vi er, og hva vi står for. 2022 var året hvor vi fikk utøve våre verdier i praksis, og hvor vi har fastholdt vårt mål om et mer inkluderende og mangfoldig samfunn, med kjærlighet som den motiverende kraft.

I 2022 har vi brukt tiden på organisasjonsbygging og bedring av vår infrastruktur. Vi skal fortsette å bedre og styrke vår kommunikasjon, rutiner for trivsel, og for god gjennomføring av prosjekter. Papillon skal være en robust organisasjon i vekst med samfunnet som tar vårt samfunnsoppdrag alvorlig.

Tillit, mot og likeverd er Papillon sine kjerneverdier som ansatte og frivillige møter deltakerne med slik at de føler seg sett, lyttet til, og en tilhørighet til Papillon. Vi er svært takknemlig for å være en aktør som bidrar med vår flerkulturelle kompetanse og bidrar til at Bergen blir en mer mangfoldig, tillitsfull og inkluderende by.

Vi skal fortsette å bidra på ulike arenaer i det offentlige for å inspirere og for å bidra med vår kompetanse. Vi ser at det er viktig å bygge tillit til systemene og sørge for at de manglende stemmene også blir hørt. Vi skal fortsette å gi innspill når vi får forespørsel fra offentlige aktører, men vi ønsker også å bli involvert tidligere i prosesser for å kunne ha en reel medvirkning, slik at kompetansen vår implementeres videre i systemene.

Vi bidrar til sosial inkludering og selvstendighet. Vår målgruppe har en tillit til at vår veiledning vil hjelpe dem til å finne sine veier innen utdanning, karriere, og i sosiale problemstillinger. Vi skal derfor fortsette å løfte og styrke stemmene til våre deltakere, og gi muligheter til å fly videre.